Integritets- och cookiepolicy


Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Industriförnödenheter Egesten AB, org. nr 556186-8075, Torsåsgatan 20, 392 39 Kalmar, kontoret@if-ab.se: samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig god service i samband med köp, leveranser och kunna ge information och göra uppföljningar. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part förutom för att möjliggöra leveranser (t.ex. uppgifter till fraktföretag eller våra leverantörer).

När du gör förfrågningar eller handlar av oss vid personligt besök, telefon, e-post eller via vår webbutik ger du oss rätten att spara uppgifter såsom namn, titel, telefonnummer, e-postadress för den arbetsplats du företräder. Du ger oss även rätten att vidarebefordra dessa uppgifter till t.ex. fraktföretag eller våra leverantörer för att vi ska kunna leverera din beställning.

De personuppgifter som finns i vårt kundregister sparas så länge det företag du representerar är kund hos oss men vi kan dock bli tvungna att spara dokument med personuppgifter (t.ex. fakturor) i upp till 7 år enligt bokföringslagen.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter, begränsning av behandling och dataportabilitet i våra register.

Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Du har även rätten att klaga hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på fel sätt.

 

Cookiepolicy 

När du besöker vår hemsida använder vi cookies för att spara dina inställningar. Vi använder cookies för att göra webbsidan lättare att använda.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du detta kan dock vissa funktioner på if-ab.se sluta att fungera korrekt.